EnergyMation AS ivaretar installasjon og driftsteknisk vedlikehold av alle bassengbadtekniske installasjoner samt annet utstyr som overvåkes via SD anlegg levert av oss.

EnergyMation AS leverer:

Doseringsentraler for klor- og klorfrie kjemikalier
Badebelastningsstyrt sirkulasjon, meget energibesparende
Doseringspumper fra Prominent og Seko
Frekvensstyring av sirkulasjonspumper
Sirkulasjonspumper fra Speck og Saci
LED-lys tilpasset eksisterende transformatorer og nisjer
LED-lys for montasje på bassengvegg og ny transformator
SERVICE til forutsigbar årlig kostnad med avtalt besøksfrekvens
HELP-DESK Åpen for kunder med spesialavtale 24/7 364 dager pr år.
Bieri energisparende bassengovertrekk med manuell eller elektrisk drift
Bieri sikkerhetsdekking for inne eller utendørs bruk
PLS styring og overvåking samt lokal eller sentral kontroll og overvåking via pc eller internett