EnergyMation AS

Produkter og tjenester

  • Automatikk
  • Programmerbare styringer
  • Bassengleveranser med alt teknisk utstyr til basseng og det tekniske anlegget
  • Vi leverer en egen doseringssentral betjent via Web grensesnitt

Vi hjelper også kunder med å redusere energibruken, bygger om prosess – styringer i industrien.

EnergyMation AS er spesialisert på:

  • Energi sparing (ENØK)
  • Intelligent effektstyring
  • Pc – basert bygg – automasjon
  • Sentral driftskontroll – anlegg ( SD – anlegg)
  • Systemintegrasjon

 

Danfos